Proračun je razvojno naravnan

Svetniki Občine Slovenska Bistrica so minuli teden v drugem branju potrdili Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2020. Ta na prihodkovni strani prinaša slabih 27 milijonov evrov, odhodkov je dobrih 32 milijonov evrov. Proračunski primanjkljaj v višini nekaj več kot 5.600.000 bo občina krila z zadolževanjem in presežki iz prejšnjih let. V proračunu je več kot 14 milijonov evrov namenjenih za investicije.
Tudi v novem proračunskem letu v Slovenski Bistrici računajo na kohezijska sredstva, brez katerih nekaterih projektov ne bi bilo mogoče izpeljati.
Čeprav je bil proračun sprejet relativno gladko, so svetniki dolgo razpravljali o nakupu nove požarne lestve. Gasilci v Slovenski Bistrici namreč razpolagajo z lestvijo, ki je stara že več desetletij, zato je iz vrst Slovenske nacionalne stranke prišel predlog amandmaja, s katerim bi s prerazporeditvijo 900.000 evrov zagotovili sredstva za nakup nove lestve.
Tudi v Slovenski Bistrici pa ne skrivajo razočaranja glede povprečnin, ki jih občine prejmejo iz državnega proračuna.
Z višjimi povprečninami bi lahko v Slovenski Bistrici uredili tudi zdravsteni dom in se lotili vrste drugih projektov.
Ob tem župan Slovenske Bistrice poudarja, da pri problemu povprečnin sredstva niso izgubljena samo za tekoče leto, pač pa gre za trajno izgubo, ki občinam, ob tem ko jim država nalaga vedno nove obveznosti, znižuje investicijski potencial.

Deli s prijatelji: