Program za trajno zaposlovanje mladih

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni kohezijski regiji. Program je namenjen spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji. V okviru programa, bodo delodajalci za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija prejeli subvencijo v višini 5000 evrov. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za 40 ur na teden. Za izvajanje programa bodo do leta 2022 na voljo okvirno trije milijoni evrov. V obdobju med letoma 2017 in 2019 je bilo v programe trajnega zaposlovanja vključenih skoraj 5200 mladih iz vzhodne in zahodne Slovenije.

Deli s prijatelji: