Problematiki Športnih objektov Maribor ni videti konca

Na pobudi delavcev so v Športnih objektih Maribor sklicali tiskovno konferenco z dodatnimi pojasnili glede nastale situacije, ki po njihovem mnenju nikakor ne-bi smela priti v medije. V zadnjem času se je namreč veliko govorilo o burnim dogajanju v javnem zavodu Športni objekti Maribor.

Izguba v poslovanju Športnih objektov Maribor se je prvič pokazala leta 2010. V naslednjih letih se je ta izguba povečevala, revizija leta 2018 pa je pokazala na veliko nepravilnosti v delovanju zavoda. Leta 2018 pa so v Športnih objektih Maribor pripravili tudi sanacijski načrt, ki je bil potrjen tudi na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor.

To te točke so sindikat pripeljali neodzivnost sveta zavoda na prošnje po sklicu seje sveta zavoda, zaprte seje sveta zavoda za javnost, nezadovoljstvo med zaposlenimi, izglasovana nezaupnica predsedniku sveta zavoda ter še nekateri drugi očitki.

Nepravilnost na katere v sindikatu opozarjajo so, da zaposleni v zakonskem roku niso prejeli aneksov za napredovanja, zaradi neodzivnosti direktorja zavoda korekcij k sanacijskemu načrtu do 31. Januarja ne verjetno ne bo možno pripraviti, do 15. Februarja morajo pripraviti odzivno poročilo na revizijsko poročilo.

Kljub pozivom tudi popis osnovnih sredstev do 10. Januarja ni bil opravljen. Zavod Športni objekti Maribor je lansko leto sklenil z izgubo v višini okoli 200.000 eur, dolg do dobaviteljev pa znaša približno 700.000 evrov.

Deli s prijatelji: