Priznanja za skrbne lastnike gozdov

Uspešno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih sonaravnosti, trajnosti in mnogonamenskosti. Današnja prireditev na Srednji lesarski in gozdarski šoli v Mariboru je bila namenjena najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2019.

Deli s prijatelji: