Pripovedna kultura v prostoru

V občini Slovenska Bistrica so v programskem obdobju 2014 – 2020 pripravili 18 programov, ki so sofinancirana iz strani Evropske unije. Eden izmed projektov je Živa coprnija / Živa štrigarija, ki je financirana iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška, v njem pa sodeluje 6 projektnih partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Glavni cilj projekta je zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre.
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje in Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica so v okviru projekta Živa coprnija organizirali mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Pripovedna kultura v prostoru.

Deli s prijatelji: