Premiki na področju komunalne dejavnosti

V ponedeljek zvečer so na seji Javnega holdinga Maribor imenovali začasnega direktorja. Za obdobje šestih mesecev oz. do imenovanja novega direktorja z razpisom mesto v.d. direktorice prevzema direktorica Pogrebnega podjetja Maribor, Lidija Pliberšek. Javni holding Maribor bo vključeval mariborska javna podjetja Energetika, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje ter Snaga.
Javni holding v tem trenutku še ni uradno ustanovljen, z imenovanjem direktorice in nadzornega sveta pa je narejen odločilen korak v postopku ustanavljanja. Čaka jih še nekaj tehničnih opravil, potekajo cenitve posameznih javnih podjetij, čakajo na revizorska mnenja, temu bo sledil prenos vseh deležev oziroma delnic javnih podjetij, nekatera namreč še niso v celoti v mestni lasti, na holding.
Trenutno je v vseh šestih javnih podjetjih – Energetiki, Marpromu, Mariborskemu vodovodu, Nigradu, Snagi in Pogrebnem podjetju Maribor – 87 ljudi, ki upravljajo s skupnimi službami, ki jih nameravajo zdaj prenesti na holding. Slednji bo prostore dobil v sedanjih prostorih Nigrada.
Ali bo ustanovitev holdinga vplivala na ceno javnih storitev v mestu, v.d. direktorica ne želi komentirari, saj se najprej želijo usmeriti v visoko kakovostno izvajanje storitev.
Pliberškova meni, da gre za zgodovinski mejnik v razvoju komunalne dejavnosti mesta Maribor. Začrtana časovnica pa predvideva, da bo holding pričel operativno delovati in izvajati storitve v roku 9 mesecev do 1 leta.

Deli s prijatelji: