Predlogi občanov Ruš v proračunu 2021

V občini Ruše so se odločili, da bodo v letu 2021 poskusno uvedli projekt participatorni proračun. Ta bo občinskemu svetu predložen v obravnavo predvidoma v novembru letos. Participatorni proračun predstavlja mehanizem vključevanja občanov in občank v odločanje o porabi proračunskih sredstev. Občani lahko tako neposredno vplivajo in odločajo o porabi proračunskih sredstev v občini Ruše. S tem se omogoča večja vključenost, da sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav in sami predlagajo rešitve.
V projektu participatornega proračuna lahko sodeluje vsak občn, ki je dopolnil 18 let, in sicer tako, da na obrazec vpiše projekt v vrednosti od 2.000 do 8.000 evrov ter ga pošlje ali fizično odda na občini Ruše.
Predlogi morajo biti skladni z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti, izvedba predlogov mora biti v pristojnosti občine Ruše, predlogi morajo biti namenjeni splošni javni uporabi, uresničevanju javnega interesa in bodo prispevali k dvigu kakovosti bivanja v občini Ruše.
Skupna značilnost vseh oblik instituta participatornega proračuna je vključevanje in sodelovanje širših množic, posameznic in posameznikov, pri soodločanju o porabi in razdeljevanju finančnih sredstev.

Deli s prijatelji: