Pred ponedeljkovo sejo

Na druženju z novinarji pred 11. Sejo mestnega sveta Mestne občine Maribor so bile izpostavljene nekatere teme, ki so umeščene na ponedeljkovo sejo mestnega sveta. Pred načrti za leto 2020 pa se je mariborski župan sprehodil še čez projekte, ki so v teku.

Na ponedeljkovi seji bodo mestni svetniki obravnavali Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor. Gre za pravno podlago razpisa, ki bo objavljen februarja glede sofinanciranja nepremičnin, ki imajo status kulturne dediščine.

Mestnemu svetu bosta v ponedeljek predlagani dve spremembi Odloka o oglaševanju. Na 11. Redni seji bodo svetniki razpravljali tudi o odloku o spremembah in dopolnitvah o lokalnih javnih službah v mestni občini Maribor in s temi spremembami povezanih ostalih odlokov.

Deli s prijatelji: