Poziv za dolgoročno delovanje mariborskega letališča

Julija lansko leto je v začasno upravljanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor prevzela državna DRI. Od julija do danes so našteli 2499 poletov in 2527 potnikov na mariborskem letališču in tako ustvarili nekaj več kot 150.000 evrov prihodkov. Sedaj pa so objavili javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno – zasebnega partnerstva za projekt dolgoročnega obratovanja mariborskega letališča. Rok za oddajo ponudb se izteka 16. marca.

V pozivu navajajo, da trenutno za letališče poteka postopek sprememb državnega prostorskega načrta, ki bo podlaga za posodobitev obstoječega letališča glede na potrebe sodobnega potniškega in tovornega prometa. Del poziva je tudi seznam 44 zemljišč na območju Slivnice, Rač, Hotinje vasi, Rogoze in Orehove vasi, prav tako pa zagotovilo, da bodo zainteresiranim omogočili ločene oglede letališke infrastrukture in dodatne informacije o projektu. Od potencialnih interesentov na ministrstvu pričakujejo, da predstavijo svoje razvojne možnosti in sposobnosti, v vlogi dodajo opis projekta in idejne rešitve, časovni načrt izvedbe, prikaz ocenjene vrednosti investicije ter oceno prihodkov in stroškov v času projekta. Ob tem na ministrstvu še dodajajo, da je poziv neobvezujoč.

Deli s prijatelji: