Povprečna mesečna plača lani navzgor

Povprečne mesečne plače so se v letu 2019 zvišale. Povprečna mesečna bruto plača je tako znašala 1753,84 evra, s čimer je bila glede na leto 2018 nominalno višja za 4,3 odstotka, realno pa za 2,7 odstotka. Zvišala se je tudi povprečna mesečna neto plača, in sicer nominalno za 3,7 odstotka, realno pa za 2,1 odstotka. Tako je znašala 1133,50 evra. V povprečju najvišjo mesečno bruto plačo so lansko leto imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, znašala je 2628,55 evra. Bruto plače so se sicer lani zvišale v vseh dejavnostih, najizraziteje pa v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti, za 8,9 odstotka. Gledano po regijah je bila povprečna mesečna bruto plača za lani od slovenskega povprečja višja le v dveh statističnih regijah, in sicer v osrednjeslovenski statistični regiji (za 10,3 odstotka) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 0,9 odstotka). Statistični urad je navedel še podatke za povprečno plačo za december lani, ki je bila nižja od novembrske, in sicer predvsem zaradi nižjega deleža izplačanih izrednih izplačil, torej božičnic oz. nagrad za poslovno uspešnost.

Deli s prijatelji: