Porast obolelih z mišjo mrzlico

Letos v Sloveniji govorimo o porastu obolelih za mišjo mrzlico. Porast se pojavlja ciklično na tri do pet let, prvi primer te bolezni so pri nas zabeležili leta 1954. Porast mišje mrzlice, pred letošnjim letom je bil v Sloveniji zabeležen leta 2008, ko je zbolelo 45 oseb, leta 2012, ko je zbolelo 185 oseb ter leta 2017, ko je zbolelo 76 oseb.
Do porasta mišje mrzlice pride tudi zaradi blagih zim. Tako namreč večina glodavcev, ki zimo preživijo pod zemljo lahko preživela s tem pa se je povečala njihova populacija in število potencialnih virov okužbe.
Čas od okužbe do nastanka znakov mišje mrzlice je običajno od 2 do 4 tedne, lahko pa tudi vse od nekaj dni do dveh mesecev. Bolezen poteka v več fazah, odvisno od vrste virusa, ki je okužbo povzročil.
Bolezen se ne prenaša s človeka na človeka. Je pa bolezen v toplejših mesevih pogostejša, ker se ljudje več gibajo v naravi in so posledično v stiku z glodavci. Kot tudi pri drugih boleznih je tudi pri hemoragični mrzlici z renalnim sindromom pomembna preventiva.

Deli s prijatelji: