Pomoč za mlade prevzemnike kmetij

V okviru Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020 je bil konec januarja objavljen razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za mlade prevzemnike kmetij. Program razpolaga s sredstvi v višini dobrih 14 milijonov evrov, mladi prevzemniki kmetij pa lahko računajo na 45.000 evrov na upravičenca, če je prevzemnik vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu in 18.600 evrov, če mladi kmet na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje.

Izkušnje s preteklih podobnih razpisov so dobre, pravijo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.

Prav staranje slovenskih kmetov je trend, ki ga želi slovensko kmetijstvo zaustaviti. Poleg podobnih razpisov je mlade kmete in prevzemnike potrebno motivirati, da ostanejo na kmetiji in jim ponuditi potrebno strokovno podporo.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bosta sicer potekala od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020.

Deli s prijatelji: