Pojasnila župana na kavi z novinarji

Pred 5. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor je župan Arsenovič predstavil
teme, ki so umeščene na ponedeljkovo sejo, predvidoma predzadnjo sejo pred poletnimi
počitnicami. Po besedah župana, je bila dana pobuda za brezplačno uporabo koles. V kolikor
bo mestni svet pobudo potrdil, bo predlagan javni razpis, na katerem so bo poiskal
najprimernejši pobudnik. Pred dobrimi 14 dnevi je bila na temo dviga cen komunalnih
storitev sklicana 1. izredna seja tega mandata, na kateri sprejeli dvig cen odvoza odpadkov.

Ena izmed tem, ki naj bi bila obravnavana na ponedeljkovi seji, in sicer ustanovitev holdinga
je umaknjena. Gradivo z manjšimi popravki bo točka obravnave na naslednji seji. Župan
Arsenovič se tudi danes ni izognil teme, ki je v zadnjih dneh sprožila veliko negativnih
komentarjev. Kaj se bo zgodilo z enim izmed turističnih produktov našega mesta, festivalom
Lent.

Deli s prijatelji: