Opozicija v mestnem svetu bi si želela več konstruktivne razprave na sejah

Vodstvena garnitura Mestne občine Maribor pod vodstvom župana Saše Arsenovića v času svojega delovanja vse bolj zanemarja mnenja opozicijskih strank v mestnem svetu. Na slednje opozarja tudi mestni svetnik iz vrst Levice Vladimir Šega, ki je izpostavil tudi problematiko premestitve pomembnih tematik na program dopisnih sej, ki tja po osnovnih demokratičnih načelih nikakor ne spadajo. Koalicijo je večkrat pozval k bolj konstruktivnim razpravam na sejah, a je večino krat naletel na negativen odziv vodilnih na čelu z županom.

Izredne razmere, še manj pa ugodna koalicijska večina, niso in ne smejo biti razlog za izigravanje demokratičnih pravil v skladu s poslovnikom MOM, kjer bi se naj na dopisnih sejah sprejemalo zgolj obrobne zadeve, ki nimajo neposrednega vpliva na delovanje občine. A temu v zadnjem času ni tako.

Osnovno demokratično načelo torej je, da se mestnim svetnikom, tako iz koalicijskih in predvsem opozicijskih vrst, dopusti konstruktivna razprava o vseh točkah dnevnega reda. Ob tem pa je ključno, da imajo možnost zahtevati tudi pojasnila, o temah, kjer smatrajo, da so v javnem interesu. Navsezadnje je Mestni svet politično telo in ne kljub ljubiteljev dela »po domače«.

Problematiko Mestnega sveta Vladimir Šega vidi v prepogosti neodzivnosti večine svetnikov, kar je dejanska posledica načina vodenja sej, ki od meseca novembra zaradi epidemije potekajo na daljavo.

Vsakršna razlaga v smislu »saj o tem tako ne bi debatirali« je že v osnovi zgrešena. V večini primerih ta trditev sicer drži, vendar do tega spoznanja je pač potrebno priti na demokratičen način.

Ob tem Šega apelira na župana in pripravljalce sej, da se vse točke, katere želijo uvrstiti na dopisno sejo, pred tem predstavijo svetnikom. Ob tem pa si želi tudi boljšega delovanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki svojega dela večinoma ne opravlja v nekem realnem časovnem okvirju.

Deli s prijatelji: