Obnova Zdravstvenega doma bo odpravila prostorsko stisko

V občini Slovenskee Konjice poteka gradnja prizidka k obstoječemu Zdravstvenemu domu. Za izvedbo javnega naročila, je bil izbran izvajalec del GES d.o.o. iz Celja. Vrednost pogodbenih del izgradnje prizidka znaša približno 1,2 milijona evrov. Celotna obnova pa bo odpravila prostorsko stisko v samem domu.

Urejenih bo za skupno 1165 m2 novih prostorov, ki bodo namenjeni za zdravstveno dejavnost in tudi ureditev okolice. Celotna obnova pa bo odpravila tudi prostorsko stisko v samem domu.

Za izvedbo javnega naročila, je bil izbran izvajalec del GES d.o.o. iz Celja. Vrednost pogodbenih del izgradnje prizidka znaša približno 1,2 milijona evrov. Na občini Slovenske Konjice pa so se odločili za podpis pogodbe o sofinanciranju razširitve in sicer z občinama Vitanje in Zreče ter Javnim zavodom Zdravstveni dom Slovenske Konjice.

V zdravstvenem domu pa se ne ukvarjajo le s prostorsko stisko, ampak tudi z zagotavljanjem ustreznih standardov delovanja za preprečitev novega koronavirusa.

Z razširitvijo bo zdravstveni dom pridobil tri splošne ambulante ter prostore za fizioterapijo in ginekologijo, skupaj bodo razpolagali z 890 kvadratnimi metri dodatnih površin. V nove prostore bodo preselili tudi nekatere ambulante, ki zdaj gostujejo na drugih lokacijah.

Deli s prijatelji: