Obnova Koroške ceste in Glavnega trga pri koncu

Oktobra se je začela obnova Glavnega trga in Koroške ceste, ki so jo za promet za tri mesece zaprli ob koncu januarja. Javni prostor, ki je za mesto izjemnega pomena bo kmalu zaživel v novi podobi.
Delo potekajo neprekinjeno tudi v času epidemijo, ampak je v skladu z interventnim zakonom prilagojeno.
Projekt, ki je star že desetletje pa je skozi čas doživel številne probrazbe.
Veliko polemik in nejasnosti je bilo okrog prometne ureditve na Koroški cesti, a podžupan zagotavlja, da bo o morebitnem zaprtju Koroške ceste za motorni promet odločala stroka.
Kot dodatek ureditvi koroške ceste in glavnega trga so razpisali tudi javni razpis za obnovo nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor.
Mesto vsekakor dobiva novo podobo, ki bo upravičila njegov sloves bisera ob Dravi in ga še bolj približala domačim kot tudi tujim gostom kot destinacijo vredno ogleda.

Deli s prijatelji: