Občinski svetniki Ruš zasedali še zadnjič letos

Na 7. redni seji občinskega sveta občine Ruše je bilo 12 točk dnevnega reda. Dve, ki sta že pred samim začetkom napovedovali širšo razpravo in kresanje mnenj. To sta bili Odlok o proračunu občine Ruše za leto 2020 v prvi obravnavi ter seznanitev s poročilom revizij in sanacijskega načrta Javnega zavoda CEZAM. Proračun občine Ruše za leto 2020 je na prihodkovni strani težak 7,2 mio eur, na odhodkovni 8 mio eur. Po mnenju koalicijskih svetnikov je naravnan dovolj razvojno, socialno in investicijsko.

Tako koalicija kot opozicija sta se strinjali in pohvalili županjo, da je proračun za prihodnje leto na mizi pravočasno. V proračunu občine Ruše za leto 2020 pa je kar 2,6 mio eur investicij.

Veliko vprašanj in razprave iz strani opozicijskih vrst je bili slišati na temo zadolževanja občine v prihodnjem letu.

Občina Ruše, kot ustanoviteljica Javnega zavoda CEZAM je maja letos naročila notranjo revizijo, pregled pa se je izvajal v obdobju od maja do avgusta letošnjega leta. Končno poročilo notranjega nadzora je po mnenju izvajalca slabo, na posameznih področjih nezadovoljivo, na posameznih področjih pa primerno. Na julijski seji občinskega sveta občine Ruše je bilo direktorju CEZAM-a naložena priprava sanacijskega programa.

Županja Repoluskova ni skrivala, da je od Programa sanacije finančne izgube iz preteklih let in ukrepov z ureditev poslovanja CEZAM-a.

Svetniki so pripravljenemu programu sanacije izdali negativno mnenje in nato izglasovali popravljen sklep, ki narekuje pripravo sanacijskega progama, katerega bosta pripravila skupaj Javni zavod CEZAM in njegov ustanovitelj.

Deli s prijatelji: