Občina Sveti Andraž spremenila financiranje društev

Andraški svetniki so potrdili spremembo pravilnika o delovanju in financiranju društev. Da bi slednje potekalo bolj transparentno in bi denar dejansko prejela tista društva, ki delajo pošteno ter v dobro občanov in občine so odločili, da jim ne bo treba plačevati za najem društvenih prostorov, prav tako bodo športna društva oproščena plačila za najem telovadnice.
Ker so bila društva doslej še vedno financirana glede na preteklo leto, so na občini že nekaj časa razmišljali o spremembi, da bi društva pripravila program za tekoče leto in bi jih financirali v skladu s tem načrtom, kot je to že praksa v nekaterih drugih občinah. Prvi korak pa je bilo sprejetje novega pravilnika o delovanju in financiranju društev. V bistvu gre za štiri pravilnike, ki opredeljujejo pogoje za dodelitev sredstev, spremembe pa se najbolj nanašajo na vključitev pravice občine do večjega nadzora nad tem, kako društva porabijo denar.

Deli s prijatelji: