Občina Rače – Fram v obnovo petih občinskih cest

Občina Rače – Fram je na portalu javnih naročil objavila javni razpis, s katerim želi najti izvajalca za obnovo petih odsekov občinskih cest. Obeta se obnova Drevesniške ulice v dolžini 490 metrov, Sončne ulice v dolžini 190 metrov, Turnerjeve ulice v dolžini 240 metrov, Ceste Ranče – Repnik v dolžini 185 metrov in ceste Šestdobe v razdalji 1290 metrov. Občina bo kot glavno merilo za izbor izvajalca upoštevala ponujeno ceno izvedbe projekta, ta pa mora biti dokončan 5 mesecev po podpisu pogodbe. Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v informacijski sistem javnih naročil najkasneje do 12.3.2020. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično in se bo začelo istega dne ob 10:05.

Deli s prijatelji: