Občina Rače – Fram še vedno privlačna za priseljevanje

Območje občine Rače – Fram je med izjemno atraktivnimi za življenje, število prebivalcev se je v zadnjih desetih letih po podatkih Statističnega urada republike Slovenije povečalo za skoraj 700 oseb. Razlogi za priseljevanje so na eni strani ugodne življenjske razmere, na drugi strani pa je pomemben dejavnik gotovo tudi lokacija.
Na območju občine Rače – Fram je posledično tudi veliko povpraševanja po stanovanjih in hišah, kar v okolju vedno znova spodbuja vse akterje h gradnji.
Povprečna starost prebivalcev občine je bila po podatkih za leto 2018 42,8 let, slovensko povprečje za omenjeno leto je bilo 43,3. Občina pa z dodatki, kot so prispevek ob rojstvu otroka, ki znaša od 250 do 400 evr ter z letošnjim januarjem tudi dvig štipendij za dijake in študente v svojo privabi tudi mlade družine.
V mesecu maju lanskega leta so zahrumeli gradbeni stroji na območju vrtca Rače. Pričela se je dograditev in delna rekonstrukcija vrtca, ki naj bi bila predana v uporabo predvidoma v pomladnih mesecih letošnjega leta.
Potrebe po dograditvah vrtcev v občini Rače Fram se kažejo tudi s povečanim vpisom otrok v šolskem letu 2019/2020 v primerjavi s šolskim letom 2018/2019. V vrtcu Osnovne šole Rače je bilo v preteklem šolskem letu vpisanih 171 otrok v 9 oddelkih, letošnje šolsko leto ima vrtec 10 oddelkov v katerih je 185 otrok.
Občina Rače-Fram delujejo od leta 1995. Občani in okoličani priznavajo, da se je v tem času marsikaj spremenilo, na bolje. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje. Znani so po svoji delavnosti, ustvarjalni trmi, odprtosti, štajerskem veselju in gostoljubnosti.

Deli s prijatelji: