Ob upoštevanju priporočil NIJZ na športno igrišče

Z današnjim dnem je stopila v veljavo nova Odredba o prepovedi uporabe otroških igral in fitnes naprav na prostem v Mestni občini Ptuj, s katero se preklicuje doslej veljavna odredba. Še vedno, do prenehanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID-19 oziroma do preklica, je prepovedana uporaba otroških igral in fitnes naprav na prostem v Mestni občini Ptuj. Se pa z uveljavitvijo nove odredbe preklicuje prepoved uporabe javnih športnih površin pod pogoji, kot jih določa odlok Vlade RS. Ob upoštevanju priporočil NIJZ za uporabo športno rekreativnih površin na prostem in navodil upravljavcev, je tako odslej dovoljen dostop in uporaba zunanjih javnih športnih površin kot so športna igrišča, stadion in podobno.

Deli s prijatelji: