Nujna izgradnja zadrževalnika vode

V občini Šentilj se z obsežnimi gradbenimi deli nadaljuje celovita obnova Maistrove ulice. Realizacija investicije se bo po besedah župana Štefana Žvaba časovno zamaknila, zaradi nujnosti izgradnje zadrževalnika vode, ki bi naj izboljšal poplavno varnost. Na občini pa so v petek z objavo javnega razpisa začeli zbirati projektantske ponudbe za izgradnjo večnamenske športne dvorane, ki bi naj bila dokončana do septembra leta 2022.

Največji oz. najpomembnejši projekt letošnjega leta v občini Šentilj, predstavlja celovita obnova Maistrove ulice, ki je ocenjena na približno 2,9 milijona evrov. Investicija sicer poteka v skladu z planom, vendar se bo zavlekla, zaradi nujnosti zagotovitve pretočnosti ulice za potrebe skladišča podjetja Paloma, ki se nahaja na tem območju.

Vzpostavitev zadrževalnika vode bo realizacijo investicije sicer časovno podaljšalo, vendar bo zagotovilo nujno posodobitev učinkovitega odvodnjavanja. Na tej lokaciji je namreč v preteklosti prihajalo do pogostih poplav, zaradi hudourniških voda.

V petek je občina Šentilj objavila javni razpis za izbiro izvajalca projekta izgradnje večnamenske športne dvorane, ki bi bila umeščena v neposredni bližini OŠ Rudolfa Maistra v središču Šentilja.

Športna dvorana bo, zaradi naraščajočih potreb po športnih površinah, namenjena predvsem za potrebe izvajanja športne vzgoje osnovnošolcev, v popoldanskem času pa bo služila tudi za športne aktivnosti rekreativcev. Na občini pa sledijo tudi trendom nizke porabe energije zgradb.

Po besedah župana Štefana Žvaba pa bo, zaradi prostorske stiske v okolici osnovne šole, sama gradnja športne dvorane precej otežena.

Deli s prijatelji: