Nova priložnost za razvoj Pohorja

Mariborski turistični biser je tudi Pohorje, ki pa je skozi čas brez prave vizije in startegije zgolj propadalo. Pod okriljem Mariborske razvojne agencije so tako vzpostavili projekt Partnerstvo za Pohorje in začeli usklajevati cilje in projekte ter ustvarjati zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko.

Projekt partnerstvo za Pohorje povezuje 19 občin, tri nosilce turistične ponudbe ter še šest ostalih članov, predvsem razvojnih regijskih centrov. Vprašanje, ki se poraja pa je, kako uskladiti množico interesov?

V prvi polovici letošnjega leta nameravajo obiskati vse partnerje in se seznaniti s stanjem na terenu, tekočimi projekti kot tudi željami, ki jih imajo. Dokument jim bo zagotovil izhodišča za komunikacijo na nivoju države, načrtujejo pa tudi financiranje s pomočjo evropskega denarja.

Do sedaj so pridobili sredstva za enega sodelavca, ki bdi nad tem projektom. Si pa želijo, da bi v prihodnje država in občine vložile več sredstev. Največji izziv jim predstavlja mariborski del Pohorja, saj se večino gostinskih in hotelskih objektov prodaja oziroma so v najemu. Po besedah Rozmana je premalo resnih investitorjev z dolgoročno vizijo.

Končni cilj partnerstva za Pohorje je vzpostaviti enotno upravljanje Pohorja kot turistično naravnega parka in ga pozicionirati kot biser slovenskega turizma.

Deli s prijatelji: