Nova KBM z dobičkom, a nižjim kot leto prej

Skupina Nova KBM je lansko leto zaključila z 62,5 milijona evrov čistega dobička, banka pa ga je v tem času ustvarila za 67,4 milijona evrov. Bilančna vsota skupine je konec lanskega leta znašala dobre 5,1 milijarde evrov in se je v letu 2019 povečala za skoraj 108 milijonov evrov, predvsem po zaslugi povečanega obsega kreditov strankam, ki niso banke, in višjega stanja na poravnalnem računu banke.
Skupina je ob tem v letu 2020 ustvarila nekaj več kot 193,5 milijona evrov čistih prihodkov, večino iz naslova čistih obresti in čistih opravnin, operativni stroški, skupaj z amortizacijo, pa so v letu 2019 znašali 128,5 milijona evrov.
Neto krediti nebančnim strankam so se lani povečali za šest odstotkov oziroma za skoraj 156 milijonov evrov, predvsem iz naslova povečanja dolgoročnih kreditov, in so ob koncu leta znašali 2,78 milijarde evrov. Število zaposlenih v skupini se je lani znižalo za 99, tako da je banka ob koncu leta zaposlovala dobrih 1200 ljudi.
Februarja letos je del skupine Nova KBM postala tudi Abanka, še letos pa nameravajo banki združiti in povezati v eno pravno osebo ter tako ustvariti močno banko, ki bo prisotna po vsej državi, kar bo po mnenju vodstva prineslo pozitivne spremembe tako zaposlenim kot tudi strankam in slovenskemu gospodarstvu.
Aktualni lastniki sicer svoje četrto poslovno leto upravljanja z banko ocenjujejo kot uspešno.

Deli s prijatelji: