Nov proračun je znova razvojno naravnan

Kljub negotovi situaciji so v občini Šentilj optimistično zastavili proračun za leto 2021. Proračun je naravnan strateško – razvojno, trajnostno in kar je za občanke in občane najbolj pomembno, vplival bo na dvig kakovosti življenja v občini.
Mehanizem participativnega proračuna so v občini uvedli že pred tremi leti in ker se je pokazal za izredno uspešen sistem s tem tudi nadaljujejo. Opažajo, da občani iz leta v leto podajo več predlogov.
Proračun 2021 je tako kot rečeno, razvojno naravnan. Za investicije bodo v občini Šentilj v prihodnjem letu namenili dobrih 6 mio eur.
To kanalizacijsko omrežje bo nato povezano s čistilno napravo. Ravno zato, so za izgradnjo omrežja vezana tudi največja sredstva prihodnjega leta. Za investicijo izgradnje nove športne dvorane pa so predvidena sredstva v višini dobirh 3 mio eur.
Proračun za leto 2021 so svetniki obravnavali v prvem branju. Proračun bo sedaj tudi v javni obravnavi, kjer lahko zainteresirani občani po opravljeni splošni razpravi podajo pisne pripombe in predloge k predlaganemu odloku o proračunu. Predviden datum druge obravnave proračuna 2021 bo v mesecu februarju prihodnjega leta.

Deli s prijatelji: