NIJZ izdal publikacijo Zdravje v Sloveniji

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal publikacija Zdravstveni statistični Letopis Slovenije, osveženo s podatki za leto 2018. V Sloveniji je v letu 2018 prebivalo 2.070.050 prebivalcev. Rodilo se je 19.245 živorojenih otrok, od tega 52 % dečkov in 48 % deklic. Med živorojenimi je bilo 97 % enojčkov, 3 % pa so predstavljali dvojčki in trojčki. Zaradi transportnih nezgod je umrlo 5-krat več moških kot žensk, najpogosteje v nezgodah z avtomobilom. Med vsemi povzročitelji nezgod v cestnem prometu s smrtnim izidom, je bilo kar 26 % oseb alkoholiziranih. V letu 2018 je bilo v programu DORA opravljenih 90.171 presejalnih mamografij. Da je presejalni program učinkovit, je potrebno da se ga udeleži vsaj 70 % ciljne populacije, kot to predpisujejo evropske smernice. Izdanih je bilo 18,2 milijonov receptov v vrednosti 516,7 milijonov evrov. Vsak prebivalec Slovenije je v povprečju prejel 8,8 recepta s predpisanimi zdravili v vrednosti 250 evrov. Tekoči izdatki za zdravstvo so znašali 3.520 milijonov evrov, kar predstavlja 8,2 % bruto domačega proizvoda Slovenije. Največ sredstev (77 %) je bilo porabljenih za financiranje storitev kurativnega zdravljenja, za zdravila in drugo medicinsko blago.

Deli s prijatelji: