Najbolj se draži hrana

Cene življenjskih potrebščin za slovenske potrošnike
so se v januarju 2020 medletno povečale za 2,1odstotka,
kar je nad pričakovanimi napovedmi. Napovedovali smo 1,6 odstotka.
K letni rasti cen za slovenske potrošnike so največ
prispevale podražitve hrane, predvsem mesa in sadja.
Starejše in njihove svojce letos čakajo 4,5 do 7,5 evra višje mesečne
položnice za oskrbnino v javnih domovih za starejše.
Med januarskimi podražitvenimi se je največ dvignila cena oskrbe z vodo,
ki se je povišala za 8,8 odstotka.
V skupini raznovrstno blago in storitve, kamor prištevamo izdelke
za osebno nego, socialne zaščite, varstvo otrok, zavarovanje …,
so januarja letos zabeležili za 5,3 odstotka višje cene kot januarja lani.
Pravne storitve in računovodstvo pa so se
od lanskega januarja podražile za četrtino.

Deli s prijatelji: