Nadzorovana oskrba z zdravili

V Lekarniški zbornici Slovenije ocenjujejo, da je treba zagotoviti spremljanje učinkovitosti uporabe zdravil pri starejših. V ekipah, ki oskrbujejo starejše, je zato treba zagotoviti redno sodelovanje magistra farmacije.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Inovativne prijeme pa omogočajo tudi pri vpeljavi zdravil.

V okviru projekta se bo vzpostavila povezava med sistemi zdravstva in socialnega varstva, z namenom, da se doseže kakovostna in varna kontinuirana obravnava posameznika. Tudi v Lekarnah Ptuj so prepričani, da je vključitev magistra farmacije nuja.

V okviru projekta Sodobna oskrba starejših se bodo glede na potrebe uporabnika izvajale nove storitve v skupnosti.

Storitve, ki se bodo izvajale v sklopu projekta, bodo za čas trajanja projekta za uporabnike brezplačne. Vrednost celotnega projekta je 2.633.289,57 EUR, projekt pa se bo izvajal do 30. junija 2022.

Deli s prijatelji: