Nadzor porabe sredstev v Vrtcu

V preteklih letih je bilo kar nekaj polemik okrog racionalne porabe sredstev v različnih zavodih. Lani poleti je bila med drugim imenovana komisija, ki se je lotila pregleda poslovanja Vrtca Ptuj. Največ pripomb so imeli okrog najemne pogodbe za prostore na Puhovi ulici, v katerih deluje uprava.

Pogodba o najemu poslovnih prostorov, ki je bila sklenjena s podjetjem Kaass Avto, d. o. o., in sicer aprila 2015 in h kateri je bil sklenjen še aneks predvideva najem prostorov skupne površine 470 m². Najemnina je bila najprej sklenjena za 2.400 evrov na mesec (brez obratovalnih stroškov), in sicer za obdobje petih let. Aprila 2018 pa je bil podpisan aneks k najemni pogodbi, s katerim se je spremenila višina najemnine z 2.400 evrov na 2.625 evrov mesečno.

V nadzornem poročilu je zapisano, da najemnina sedaj vključuje tudi stroške ogrevanja, še vedno pa ne vključuje drugih obratovalnih stroškov. Druga določila najemne pogodbe so ostala enaka.

Deli s prijatelji: