Nadgradnja železniške postaje Maribor

Na železniški postaji Maribor trenutno poteka izvedba najzahtevnejše faze nadgradnje postaje, ki bo zaključena predvidoma v mesecu marcu. Dela potekaj skladno s terminskim planom. V okviru 5. faze od skupno sedmih faz, ki zajema sanacijska dela na obstoječem podhodu s stopnišči, dela pri nadgradnji tirov in tirnih naprav na tirih št. 1 in št. 2, rekonstrukcija perona št. 1, delna rekonstrukcija perona št. 2 ter rekonstrukcija podvoza pod Meljsko cesto. Sočasno z gradbenimi deli se izvaja tudi prilagoditev vozne mreže ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Do popolnega zaključka vseh del na postaji se bo izvedla še montaža dvigal za dostope na peron, montaža tekočih stopnic na stopniščih, povezava nadstrešnice na peronu št. 1 s postajnim poslopjem ter ostala obrtniška in zaključna dela. Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.

Deli s prijatelji: