Nacionalno preverjanje znanja letos za osnovnošolce odpade

Iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so sporočili, da letos nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu osnovne šole odpade.
NPZ je nekakšna »mala matura«, kjer učenci preverijo svoje znanje v zadnji triadi izobraževanja. Ravnateljica OŠ Borcev za Severno mejo, Lučka Lazarev Šerbec pa meni, da učenci, zaradi odpovedi NPZ ne bodo prav nič prikrajšani.
Ministrica dr. Simona Kustec je dejala, da bodo vse izpitne pole, ki so že pripravljene na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji pa jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta.
Nad odločitvijo o NPZ-ju niso bili presenečeni ne učenci in ne profesorji na šoli.
Ravnateljica OŠ Borcev za Severno mejo pouka na daljavo ne vidi, kot prvenstvenega vpliva na odpoved NPZ.
NPZ v nekaterih primerih šteje tudi, kot merilo pri vpisu v srednje šole, zdaj ko je odpovedan pa bo štel le splošen uspeh učencev.
Odločitev, da letos NPZ odpade, je bila po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Kustečeve sprejeta na podlagi enotne ocene stroke, od zavoda za šolstvo, pa do pristojnih za NPZ in predstavnikov ravnateljev. Vendarle pa odločitev stroke ne preseneča, saj NPZ v primerjavi z splošno maturo nima tako bistvenega pomena za nadaljno izobraževalno pot.

Deli s prijatelji: