Na Ptuju z ambicioznimi načrti

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2020 predvideva več kot 29 milijonov prihodkov in 34 in pol milijonov odhodkov.  Na Ptuju v letu 2020 načrtujejo številne investicije.  Med večjimi naložbami bo gradnja kanalizacije.

Dobrega 2,2 milijona evrov evropskega denarja naj bi porabili za dokončanje mestne tržnice, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave ter za projekt S tradicijo v prihodnost. Še dodatnih skoraj 400.000 evrov pa kohezijskih sredstev za urejanje površin za pešce in kolesarje. v Gregorčičevem drevoredu .

Bistveno več denarja bo za ceste. Po dolgih letih čakanja bodo 400.000 evrov namenili za tretjo fazo prenove Slovenskogoriške ceste.

Načrti za naprej ostajajo. Prioritetno želijo urediti mestno jedro in pročelja zgradb, ki vidno propadajo.

Med ključne projekte v prihodnje pa spada tudi ureditev osnovne infrasturkture.

Po besedah Gajškove so vse investicije rezultat dialoga in politik terena, ne pa salona. Želijo si, da bi ptujska občina začela nov naložbeni cikel za boljše razvojne možnosti.

Deli s prijatelji: