MOM ustanavlja proračunski sklad za pomoč in razvoj

Mestni svet Mestne občine Maribor je na včerajšnji dopisni seji obravnaval tri točke, svetniki pa so vse tri predlagane sklepe tudi sprejeli. Tako so svetniki podali pozitivno mnenje k ponovnemu imenovanju sedanje ravnateljice Srednje šole za oblikovanje Maribor Nadje Jager Popović. Se pa iz nadzornega sveta Energetike Maribor umika Damir Orehovec, ki se seli na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V nadzornem svetu energetike ga bo zamenjal Vitor Zečič.
Mestni svet je sprejel tudi Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor, s katerim se vzpostavlja platforma za organizirano pridobivanje donatorskih sredstev in njihovo pregledno razdeljevanje. Proračunski sklad bo ustanovljen za nedoločen čas in bo predstavljal trajno osnovo za pomoč in spodbujanje razvoja na območju občine. Namen sklada je zagotavljanje humanitarne pomoči prebivalcem Maribora ter pospeševanje razvoja in izboljšanje pogojev za razvoj gospodarskih, negospodarskih in humanitarnih dejavnosti v MOM. Sredstva sklada se bodo lahko za ta namen razdelila v obliki posojil ali subvencij, razdeljevala pa se bodo v javnih razpisih.

Deli s prijatelji: