Mariborski projekt najboljši v Evropi

Maribor je gostil sklepno konferenco o krožnem gospodarstvu, na kateri so številna evropaska mesta predstavial svoje projekte, ki spreminjajo filozofijo urbanega bivanja.
Poleg osnovanja številnih projektov so predvideli strategijo mesta Maribor za prehod na krožno gospodarstvo ter številne druge dejavnosti.
Na mariborski občini so naklonjeni filozofiji krožnega gospodarstva, s pomočjo katerega bi mesto preko javnih podjetij vzpostavilo drugačno vizijo modernega urbanega okolja.
V novo osnovanem holdingu javnih podjetij bodo s projektom krožne ekonomije nadaljevali.
Za prehod v krožno gospodarstvo so v Mariboru številne projekte, prkeo katerih bi mesto v 80 % dejansko zaživelo krožno. Eden izmed njih je evropski projekt Urbana zemljina za hrano, s katerim se lotevajo predelave bioloških odpadkov v uporabne zemljine, ki je navdušil Evropo.
Še največ težav so imeli z implementacijo projekta Cinderrela, ki je med prebivalci Dogoš vzbuidla veliko pomislekov, saj so mnogi prebivalci Dogoš, izrazili dvom v to, da bi bilo izvajanje dejavnosti okolju in njim prijazno.
Začetki vzpostavljanja krožne filozofije mesta Maribor so obetavni. A za resnični preboj je potrebno dosti več. Potrebno je prilagoditi zakonodajo in celovito zagotoviti tako finančne kot tudi ekonomsk instrumente, predvsem pa določiti jasno in stabilno smer, v katero želimo pluti naslednja desetletja.

Deli s prijatelji: