Mariborske dijakinje pometle s konkurenco

Dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem so na šolskem Proteusovem tekmovanju iz biologije dosegle izjemne rezultate. Tri izmed njih so se uvrstile na državno tekmovanje, kjer se bodo potegovale za srebrno oziroma zlato priznanje.

Državno tekmovanje je v primerjavi s šolskim večji zalogaj, temu primerno bo priprava daljša, obsežnejša in predvsem temeljitejša.

Rezultat dijakinj je še toliko bolj zavidanja vreden, saj obiskujejo poklicno šolo, kjer pedagoških ur pri predmetu biologije ni veliko. Tekmovanje pa je namenjeno predvsem gimnazijcem, ki imajo v svojem šolskem programu več ur biologije.

Za dosego tako dobrega rezultata na šolskem tekmovanju je bilo vloženega veliko truda in časa, tako dijakinj in dijakov, kot njihove mentorice Ksenije Suban Horvat. Za državno tekmovanje pa bo potrebno še veliko več vloženega dela.

Državno Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije bo potekalo dne 21. marca 2020, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem pa bodo zastopale tri dijakinje in sicer: Zhengmiao Pan, Eva Konrad in Sara Kokot.

Deli s prijatelji: