Mariborska športna društva so dobila pogodbe o sofinanciranju

Mariborska športna društva so končno prejela pogodbe o sofinanciranju z občinskega razpisa za izvajanje letnega programa športa. V lanskem letu je občina sofinancirala 146 društev, letos le 95. V letu 2018 je bilo z razpisom razdeljenih 3,3 milijona evrov, letos 3,6 milijona ter dodatnih 1,66 evrov za sofinanciranje uporabe javnih športnih objektov. Zaradi sprejetja novega Zakona o športu je MO Maribor sprejela nov Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor ter posledično vsebinsko pripravila deloma drugačen javni razpis. V letošnjem letu se bodo nakazila sofinanciranih sredstev nakazovala na podlagi e-zahtevkov društev s kopijami računov, ki bodo dokazovali namenskost porabe dodeljenih sredstev. Bistvena novost za klube je bila oblika prijave na javni razpis preko e-aplikacije ter vsebinske novosti, kot so ureditev baze članstva, množica športnih programov, finančna konstrukcija in opisna predstavitev programov. Med novostmi razpisa je tudi sofinanciranje zaposlitev trenerjev.

Deli s prijatelji: