Lani za 25 mio evrov škode zaradi vremenskih nevšečnosti

Po mnenju stroke je bilo leto 2019 v znamenju vremenskih ujm, še posebej v vzhodnem delu države, kjer je bilo kar nekaj težav s točo, sušami in jesenskim poplavljanjem Drave. Julijska neurja so povzročila ogromno škode na Gorenjskem, Koroškem, v okolici Ljubljane, v Pomurju, Vzhodnoštajerski, Zahodnoštajerski ter Zasavski regiji. Skupno v 63 občinah, ki so se 7. In 8. Julija lansko leto znašle v nemilosti neurij je nastalo za 19,8 mio evrov škode. Avgusta pa so poplave, močan veter in toča pustošila po Gorenjski, Koroški, Posavski, Vzhodnoštajerski, Zahodnoštajerski in Zasavski regiji. Med 24. In 26. Avgustom je 15 občin utrpelo skupno 5,5 mio evrov škode. Tako je julijsko in avgustovsko vreme povzročilo skupaj za 25 mio evrov škode. Končni oceni škode tako presegata 0,3 promila načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2019, zato bo država ukrepala v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Deli s prijatelji: