Kulturna naj bo dostopna vsem

Svet invalidov Mestne občine Maribor je v okviru delovne skupine za kulturo pripravil zanimiv posvet o dostopnosti kulture za invalide. Pri dostopnosti kulture za invalide gre predvsem za arhitektonske ovire. Dosti manj pa je ovir s katerimi so se invalidi soočali 30 do 40 let nazaj, ko na marsikateri prireditvi osebe s posebnimi potrebami niso bile zaželene.

Deli s prijatelji: