Slovenci v Angliji

Kmalu prenovljena železniška postaja

Občina Šentilj je ena izmed občin, ki je zaradi koronakrize utrpela večje finančne deficite v letu 2020. Kljub temu so na občini zadovoljni z realizacijo investicijskega področja, ki je bila v lanskem letu 100-odstotna. Po besedah župana Štefana Žvaba se nadejajo še številnih drugih projektov, med pomembnejšimi pa je posdobobitev železniške proge med Mariborom in Šentiljem.
V občini Šentilj so, kljub alarmantnemu letu 2020, ki je bilo skorajda v celoti prepredeno z krizo covida-19, izpeljali prav vse začrtane projekte.
Kot enega pomembnejših projektov letošnjega leta velja izpostaviti nadgradnjo železniške proge, ki poteka na relaciji Graz–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor.
Danes sta tako proga kot vozna mreža potrebni popolne obnove, saj ni več ustrezna niti glede tehničnih parametrov niti glede zmogljivosti in kot taka ne zadošča zahtevam sodobnih prevoznih potreb. Na tem odseku je v prvi fazi predvidena nadgradnja obstoječega tira, glede na prometne potrebe, pa v prihodnosti tudi gradnja II. tira.
Gre za projekt, ki ga je v celoti financirala država in EU preko kohezijskega sklada, saj obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov.
Gre za stratežko lokacijo, z vidika bližine meje, ki bi lahko bila po terminskem planu zaključena v sredini leta 2023.
Osnovni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo projekta so povečanje zmogljivosti železniške povezave med Mariborom in Šentiljem s 67 vlakov/dan na 84 vlakov/dan, povečanje kategorije proge s C3 na D4 ter povečanje stopnje varnosti prometa z izgradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico.

Preberite si tudi

Zapri mobilno stran