Javni poziv za izbor projektov Strategije lokalnega razvoja

Razvojna agencija Slovenske gorice je objavila 4.javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih teh občin in sofinanciranje njihovih stroškov. Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje so dodelili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), skupno pa znašajo 262.621,88 EUR. Prvi rok za oddajo vlog se izteče 27. maja, drugi rok 2. septembra in tretji zadnji rok 13. januarja naslednje leto. V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem roku ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt.

Deli s prijatelji: