Izzivi aktivne politike zaposlovanja

Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev.

Ključni regulativ za vključevanje dolgotrajnih brezposelnih so tudi javna dela. Na voljo so skupaj imeli skoraj 18 milijonov evrov iz proračuna Republike Slovenije. Okvirno število možnih vključitev pa je 4.000 dolgotrajno brezposelnih. Javni razpis so zaprli, saj so vsa razpoložljiva sredstva do 8.marca letos že porabili.

V skladu s smernicami za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025 je prioriteta slediti tehnološkim spremembam, ki prinašajo nove trende, kot so digitalizacija, robotizacija in avtomatizacija, pa tudi zelena trajnostna politika. Že v letu 2020 so bila za izvajanje programa aktivne politike zaposlovanja dodeljena sredstva Sklada za podnebne spremembe. 

Velik izziv za državo pa je zagotoviti večjo razliko med minimalno plačo in socialnimi transferji. Število dolgotrajno brezposelnih oseb se je od leta 2014 naprej zniževalo. V letu 2020 je od junija naprej število dolgotrajno brezposelnih sicer začelo nekoliko naraščati. Konec avgusta 2020 je bilo med registriranimi brezposelnimi 38.093 dolgotrajno brezposelnih, kar je 0,8 % več kot avgusta 2019.

Deli s prijatelji: