Gradbeni inšpektorji letos izpeljali 6 inšpekcijskih akcij

V okviru strateških usmeritev je gradbena inšpekcija v letu 2020 načrtovala 6 akcij. Na terenu deluje 65 inšpektorjev, ki je dolžno opraviti 7500 inšpekcijskih pregledov. Bistveni poudarek pa je še vedno nadzor nad nelegalnimi oz. nedovoljenimi gradnjami. Omenjena akcija je potekala tudi na podlagi prijav, v tej akciji je sodelovalo 58 inšpektorjev, opravili so 638 nadzorov, uvedli 400 postopkov.
Poleg prijavljenih objektov, pa je potekala tudi akcija naključno izbranih objektov, glede dovoljenosti oz. legalnosti gradnje. Nedovoljenih objektov je bilo kar 35,7 %.
Med 1. februarjem in 1. septembrom je potekala akcija nadzor nad prijavo pričetka gradnje. Investitorji so namreč dolžni na podlagi gradbenega dovoljenje prijaviti pričetek gradnje.
Prav tako so letos izvedli tudi akcijo nadzora nad delom udeležencev pri graditvi objektov, se pravi investitorjev, izvajalcev ter tudi nadzornikov.
Peta akcija pa je bila nadzor nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi.
Za akcijo nadzora nad ugrajevanjem gradbenih nadzorov pa na inšpektoratu še nimajo poročila. Spremljanja posegov v prostor pa bo po besedah sogovornika vedno lažja, saj s uporabo t.i. “vesoljske tehnologije” že računalniki pobarvajo prostor, kjer je ta poseg nedovoljen.

Deli s prijatelji: