Električni avtomobili za prihodnost

Kot odziv na potrebe in nujnost po novem pristopu pri načrtovanju prometa urbanih območij se je na nivoju Evropske unije, v okviru projektov s področja mobilnosti, razvil koncept trajnostnega mestnega prometnega načrtovanja.

Področje prometa je eden glavnih virov izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji, kar lahko pripišemo geografski legi Slovenije kot tranzitni državi in neurejenosti javnega prevoza, ki spodbuja naraščanje cestnega prometa. Zato je ozaveščenost o emobilnosti nujna.

Na trajnostno mobilnost pa je vplivala tudi koronakriza. Medtem ko je število naročil po avtomobilih z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel upadlo, pa se je število naročil po električnih avtomobilih še povečalo.

Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

Deli s prijatelji: