Drugi protikorona zakon prinaša dvig povprečnin

Slovenske občine in finančno ministrstvo se zadnja leta pri vprašanju glede višine povprečnine, na podlagi katere občine dobivajo sredstva iz državnega proračuna za izvajanje zakonsko predpisanih nalog, ne strinjajo. Občine opozarjajo, da so se zaradi zmanjšanega financiranja znašle v težkem položaju. Občine so že pred pripravo prvega protikorona paketa na vlado in državni zbor naslovile več predlogov za spremembo višine povprečnin, saj se tudi občite v času krizee soočajo s posebnimi in nepredvidenimi stroški zaradi prizadevanj, da bi omilile finančne, socialne in druge posledice epidemije v lokalnih okoljih. V pripravi drugega ptorikorona zakona so bile občine uslišane. Drugi mega zakon predvideva dvig povprečnin z dosedanjih 589,11 eur na 623,96 eur. Znesek bo veljal tudi za nazaj, torej od 1. Januarja letošnjega leta.
Za komentar dviga povprečnin v letu 2020 smo se obrnili na župane okoliških občin.

Deli s prijatelji: