Dom starostnikov v Markovcih

Markovski svetniki so na tokratni seji potrdili občinski podrobni prostorski načrt za dom upokojencev, ki je bil več kot pol leta kamen spotike. Čeprav je markovski župan Milan Gabrovec ob tretji zavrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) napovedal, da bo mnenje glede gradnje doma upokojencev preveril pri občanih, je na februarsko sejo še četrtič uvrstil glasovanje o OPPN. Največ nestrinjanja sta povzročali lokacija doma za starostnike in pomanjkanje informacij o deležu sofinanciranja. Tako so osnovali posebno komisijo, ki bo bdela nad rabo finančnih sredstev in o tem obveščala javnost,. Sprejetje prostorskega načrta je prvi korak, sledijo usklajevanja o gradbenem dovoljenju in morebitnem temeljnem kamnu.

Deli s prijatelji: