Dolgotrajna oskrba starejših

V Slovenijie je 59 javnih zavodov in 43 koncesionarjev, ki izvajajo institucionalno varstvo za starejše. V javnih domovih je trenutno 13.466 mest, v zasebnih domovih za starejše s koncesijo 5.320 mest. Da v domovih vlada prostorska stiska ni nov podatek, država je namreč zadnji javni dom zgradila pred 15 leti. Z začetkom februarja pa je edini zasebni dom za starostnike v Mariboru prešel tudi uradno v roke največjega avstrijskega upravitelja domov za starejše.
Dolgotrajna oskrba je eno izmed področij, ki v okviru socialnih politik gospodarsko razvitih držav v zadnjih letih zavzema vse vidnejše mesto. Razlog je predvsem v staranju prebivalstva in v naraščajočem deležu starejše populacije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju. Prioriteta Ministrstva za zdravje je priprava sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe, ki vključujejo tudi pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Namen sistemske ureditve je, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih pravic, ki bodo v višjem deležu financirane iz javnih sredstev.
Po podatkih na dan 16. februar 2020 je kapaciteta domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodov 21.039, evidentiranih prošenj (aktivnih), torej vseh popolno sprejetih prošenj za katere dom vodi postopek po veljavnem Pravilniku je 26.048, aktualnih prošenj torej tistih, za katere odgovorna oseba oz. komisija pri izvajalcu ve, da želijo takojšnjo namestitev je 11.888.

Deli s prijatelji: