Direktor Cezam-a se brani očitkov

Občina Ruše, je kot ustanoviteljica javnega zavoda Center za mlade Ruša oz. krajše CEZAM na podlagi poročila notranje revizije poslovanja javnega zavoda konecc januarja pričela s postopkom za razrešitev direktorja. Revizijsko poročilo kaže na pomembna odstopanja na področju izkazovanja resnične in poštene finančne ter premoženjske slike zavoda. Po mnenju revizorke obstaja velika verjetnost, da je finančno oz. premoženjsko stanje zavoda prikazano napačno.

Poleg omenjene terjatve naj bi bila še sporna ena, ki se nanaša na dolg najemnika prostorov občine Ruše, katerih upravljavec je CEZAM.

Navedba v revizijskem poročilu, da bi anekse k pogodbam o zaposlitvi podpisoval brez podlage in pooblastil, Prosnik ostro zavrača.

V obdobju od novembra 2018 do marca 2019 naj bi bilo v zavodu izplačanih za 31 tisoč EUR (bruto znesek) plač več, kot bi jih bilo brez teh sprememb. V dveh letih to pomeni za več kot 100.000 EUR. Županja Repoluskova vztraja …

Prosnik je kot direktor pripravil tudi sanacijski načrt, ki pa ga mu je občinski svet podal negativno mnenje.

K predlogu razrešitve je svoje predhodno mnenje podal tudi svet zavoda. Spomnimo … na petkovi izredni seji zavoda, ki so jo zaprli za javnost, je bil rezultat 2 proti 2, na koncu je odločil glas predsednika sveta zavoda, podali so negativno mnenje k predlogu razrešitve. Mnenje sveta zavoda pa za ustanovitelja ni zavezujoče.

Zadnjo besedo bodo v tej zgodbi imeli torej občinski svetniki, čeprav ni izključeno, da bo morda nekoč argumente Prosnika in občine tehtalo celo pristojno sodišče. Vsaj tako gre med vrsticami razumeti aktualnega direktorja Cezama.

Deli s prijatelji: