Digitalna Evropa za vse

Za popolnoma delujoč enotni evropski digitalni trg, ki učinkovito omogoča čezmejno izvajanje pravic državljanov in podjetij, se morajo države članice spoprijeti z več izzivi pri zagotavljanju boljših storitev. V iskanju rešitev za omenjene izzive, se je januarja 2020 pod okriljem evropskega programa financiranja Obzorje 2020 uradno začel izvajati triletni mednarodni projekt DE4A – Digitalna Evropa za vse, katerega del je tudi Univerza v Mariboru.

Projekt vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti, zaupanja in stremi k uresničevanju digitalnih načel enkratnosti. Navadnim Evropejcem pa ponuja identifikacijo z uporabo elektronskega podpisa oz t.i. Sigen – CE.

Digitalne tehnologije narekujejo spremembe v razmišljanju in delovanju ljudi ter imajo strateški vpliv na same organizacije. Digitalna preobrazba se odraža v sposobnosti celovitega preoblikovanja poslovnih aktivnosti, Slovenija pa v digitalnem razvoju prav nič ne zaostaja za evropskim povprečjem.

Fokus projekta je oprta in celovita platforma za jav no upravo in inovacije s popolno skladnostjo s predpisi, kot so GDPR, eIDAS, direktiva o storitvah, ki vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti in zaupanja.

Univerza v Mariboru, točneje Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), bo v sklopu skupine Blockchain Lab:UM in s sodelovanjem Računalniškega centra UM (RCUM), sodelovala na podpori konzorciju pri analizi, oceni in načrtovanju vključevanja tehnologije veriženja blokov (Blockchain) in integracijo le te s tehničnimi rešitvami predpisov, kot so eIDAS, eID itn.

Projekt se je vsebinsko pričel z dvodnevnim uvodnim sestankom in sicer med 28. in 30. februarjem 2020 v Madridu.

Deli s prijatelji: