Slovenci v Angliji

Demokracija na preizkušnji

Sveti lokalnih skupnosti so demokratično telo, ki zastopa interese in glasove svojih volivcev. Vsaj tako naj bi velevala politična kultura. A na seji občinskega sveta Občine Ruše so prazni stoli sporočali, da si nekateri demokratično odločanje razlagajo po svoje. Prisotni svetniki so namreč lahko le ugotovili, da kljub temu, da naj bi na seji odločali o nekaterih za Ruše zelo pomembnih temah, občinski svet ni sklepčen. Turistična taksa, obnova športne dvorane Ruše, odvajanje in čiščenje komunalnih voda, poslovanje CEZAMA. To so tiste najzanimivejše teme o katerih bi danes morali razpravljati svetniki.
Nič novega, pravi Martin Lesjak. Čeprav se s takšnim početjem odmikajo projekti, ki bi koristili vsem občanom, se v Rušah vedno najde prostor za politično nagajanje. Če se bo v Rušah še naprej več kot polovica odpadnih voda zlivalo v Dravo in če bodo zastali drugi pomembni projekti, bodo svoj del krivde morali prevzeti tudi tisti, ki jih danes ni bilo. Upanje, da bo prevladal razum, v občinskem svetu sicer še obstaja. Štirje svetniki Za Združena Akcija, 2 svetnika neodvisne liste za varnost in pomoč, svetnik SDS, 2 svetnika neodvisne liste skupaj in svetnica Demokratične stranke upokojencev. To so svetniki, ki jih na današnji seji ni bilo.

Exit mobile version