Demografski trendi v občini Pesnica

Občina Pesnica je imela na dan 1. januar 2019 7331 prebivalcev. Delež prebivalcev starejših od 65 let pa je znašal 20,2%. Zadnji dostopni podatki o prirastu v občini Pesnica so na vojo za leto 2018, ki kažejo, da je bil, na 1000 prebivalcev naravni prirast v občini -5, skupni prirast, torej naravni in selitveni pa je znašal – 4,5.
Stanje glede prirasta se v občini Pesnica torej po županovih besedah spreminja. Občina že pripravlja tudi ukrepe, ki bodo priseljevanje v samo občine naredili še privlačnejše.
v prid občini pesnica je tudi dejstvo, da se Pesnica nahaja slabih 10 minut vožnje do centra drugega največjega mesta v državi. Še ena izmed prednosti bivanja v občini.
Po drugi strani pa si tudi veliko starejšega prebivalstva želi živeti v občini Pesnica. K temu pripomore tudi izgradnja nove železniške postaje v Pesnici, saj je železnica trenutno najhitrejša povezava iz Pesnice do centra Maribora.
Pomoč starejšim je tudi e-oskrba, ki zagotavlja hiter in enostaven klic na pomoč, s tem pa marsikomu omogoča še naprej bivanje doma namesto v domu za starejše. S projktom so v občini Pesnica pričeli lani septembra in za financiranje storitve namenili 4000 eur za dve leti.

Deli s prijatelji: